• /´greidiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tuyển chọn, sự phân loại
  Thành phần cơ học, cỡ hạt
  Sự an đất, ủi đất
  (đường sắt) sự đặt ray

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  việc san đất

  Hóa học & vật liệu

  sự xếp bậc

  Xây dựng

  việc san bằng

  Điện lạnh

  sự lấy chuẩn

  Kỹ thuật chung

  cấp phối
  average grading
  cấp phối trung bình
  continuous grading
  cấp phối liên tục
  grading curve
  đường cong cấp phối hạt
  grading, granulometry
  cấp phối hạt
  narrow grading
  cấp phối chặt
  optimum grading
  cấp phối tối ưu
  cấp phối hạt
  grading curve
  đường cong cấp phối hạt
  sự hỗn hợp
  sự pha trộn
  sự phân hạng
  sự phân loại
  coarse grading
  sự phân loại hạt thô
  fine grading
  sự phân loại hạt nhỏ
  grading of staff
  sự phân loại nhân sự
  grading of the material by screening
  sự phân loại cỡ hạt vật liệu qua sàng
  size grading
  sự phân loại theo kích thước (hạt)
  sự rây
  sự sàng
  sự tuyển chọn

  Kinh tế

  sự đánh giá chất lượng
  sự phân cấp
  sự phân hạng (hàng hóa)
  sử phân loại theo chất lượng

  Địa chất

  sự đo cao trình, sự đo thủy chuẩn, sự phân loại, sự lựa chọn, sự tuyển chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X