• /´ɔptiməm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều kiện tốt nhất, điều kiện thuận lợi nhất (cho sự sinh trưởng của cây...);
  optimum temperature
  nhiệt độ tốt nhất

  Tính từ

  Như optimal

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tối ưu

  Điện

  điều kiện tối ưu
  trị số tối ưu

  Điện lạnh

  trường hợp tối ưu

  Kỹ thuật chung

  giá trị tối ưu

  Kinh tế

  thích hợp nhất
  optimum scale
  quy mô thích hợp nhất
  optimum scale of plant
  quy mô thích hợp nhất của công xưởng
  optimum size
  quy mô thích hợp nhất
  thích nghi nhất
  tối ưu
  tốt nhất
  capital optimum
  tình trạng tốt nhất của vốn
  vừa nhất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  least , poorest , worst

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X