• /ˈskrinɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiếu một bộ phim (một chương trình..)

  Xây dựng

  phần lọt qua sàng
  phế liệu mỏ đá
  vật che kín

  Điện lạnh

  sự chắn điện
  sự làm màn che
  sự tạo lưới che

  Kỹ thuật chung

  sự chắn
  acoustic screening
  sự chắn tiếng ồn
  sự che
  sự che chắn
  sự đo cỡ hạt
  sự phân loại
  classification by screening
  sự phân loại (hạt) bằng sàng
  grading of the material by screening
  sự phân loại cỡ hạt vật liệu qua sàng
  sizing of material by screening
  sự phân loại vật liệu qua sàng
  sự rây
  sự sàng
  control screening
  sự sàng kiểm tra
  dry screening
  sự sàng khô
  hand screening
  sự sàng bằng tay
  primary screening
  sự sàng sơ bộ
  wet screening
  sự sàng hỗn hợp bê tông (vừa mới đổ)
  wet screening
  sự sàng ướt
  sự sàng lọc
  sự sàng phân loại
  sự tạo màn chắn
  magnetic screening
  sự tạo màn chắn từ
  sàng

  Giải thích EN: The process of separating various-sized particles using screens with different-sized openings by rotating, shaking, vibrating, or otherwise agitating the screen. Giải thích VN: Quy trình tách các hạt ở các kích thước khavs nhau bằng cách quay, lắc hay rung.

  classification by screening
  sự phân loại (hạt) bằng sàng
  control screening
  sự sàng kiểm tra
  crushing and screening equipment
  thiết bị nghiền sàng
  crushing and screening plant
  nhà máy nghiền-sàng đá
  Crushing Screening plant
  máy nghiền sàng đá
  crushing-and screening concentrating plant
  nhà máy nghiền sàng và tuyển chọn
  dry screening
  sự sàng khô
  grading of the material by screening
  sự phân loại cỡ hạt vật liệu qua sàng
  hand screening
  sự sàng bằng tay
  Incoming Call Screening (ICS)
  sàng lọc cuộc gọi đến
  lamp screening grid
  lưới chắn sáng
  light screening grid
  lưới chắn sáng
  primary screening
  sự sàng sơ bộ
  re-screening tower
  tháp sàng lại vật liệu
  screening and washing plant
  trạm sàng rửa vật liệu
  screening and washing plant
  trạm sàng và rửa
  screening box
  thùng sàng
  screening capacity
  năng suất sàng
  screening chute
  máng sàng phân loại
  screening compartment
  phân xưởng sàng
  screening deck
  tầng sàng
  screening drum
  trống sàng
  Screening External Access Link [Digital - DEC] (SEAL)
  Tuyến nối truy nhập bên ngoài có sàng lọc [Digital - DEC]
  screening inspection
  sự kiểm tra bằng sàng
  screening inspection
  sự kiểm tra sàng lọc
  screening inspection
  sự thử bằng sàng
  screening inspection
  sự thử nghiệm sàng lọc
  screening machine
  máy sàng
  screening machine
  máy sàng (than đá)
  screening mesh
  mắt sàng
  screening plant
  nhà máy sàng
  screening plant
  trạm sàng
  screening surface
  mặt sàng
  screening test
  phần lọt sàng
  screening test
  sự kiểm tra bằng sàng
  screening test
  sự kiểm tra sàng lọc
  screening test
  sản phẩm dưới sàng
  screening test
  sự thử bằng sàng
  screening test
  thử nghiệm sàng lọc
  screening test
  vật lọt sàng
  screening tower
  tháp sàng
  sizing of material by screening
  sự phân loại vật liệu qua sàng
  stone screening
  sàng đá
  washing and screening machine
  máy rửa và sàng
  washing and screening plant
  thiết bị rửa và sàng
  washing-and-screening drum
  trống (quay) rửa và sàng
  wet screening
  sự sàng hỗn hợp bê tông (vừa mới đổ)
  wet screening
  sự sàng ướt
  sàng lọc

  Giải thích EN: The process of examining job lots for defective parts. . Giải thích VN: Quá trình kiểm tra các khôi hàng hóa để tìm các phần khiếm khuyết.

  Incoming Call Screening (ICS)
  sàng lọc cuộc gọi đến
  Screening External Access Link [Digital - DEC] (SEAL)
  Tuyến nối truy nhập bên ngoài có sàng lọc [Digital - DEC]
  screening inspection
  sự kiểm tra sàng lọc
  screening inspection
  sự thử nghiệm sàng lọc
  screening test
  sự kiểm tra sàng lọc
  screening test
  thử nghiệm sàng lọc

  Kinh tế

  phế liệu cho gia súc
  sản phẩm lọt sàng
  sàng lọc trước
  sự chiếu một bộ phim (một chương trình..)
  sự lọc
  sự sàng
  sự tách tạp chất
  tấm
  thẩm định
  thẩm tra (nhân viên dự tuyển)
  tuyển chọn

  Y học

  1 . (sự) điều tratình hình bệnh tật (trong nhân dân) 2. (lý) chắn, che 3. (dth) (sự) sàng

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành

  Khám sức khoẻ định kỳ cho người dân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X