• Hóa học & vật liệu

    kim loại gang xám

    Giải thích EN: Cast iron that, during solidification, permits graphite flakes to grow, which reduces the strength and ductility. Giải thích VN: Kim loại xám, trong quá trình rắn lại, cho phép lớp than chì lớn hơn, làm giảm độ bền và tính dễ kéo sợi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X