• /´græfait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Grafit
  Than chì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  than chì

  Ô tô

  Màu khói, tím than

  Điện

  than chì graphit

  Kỹ thuật chung

  grafit
  Acheson graphite
  grafit Acheson
  artificial graphite
  grafit nhân tạo
  colloidal graphite
  grafit dạng keo
  deflocculated graphite
  grafit khử bông
  flake graphite
  grafit tấm
  graphite electrode
  điện cực grafit
  graphite grease
  mỡ grafit
  graphite lubrication
  sự bôi trơn bằng grafit
  graphite paint
  sơn grafit
  graphite schist
  đá phiến chứa grafit
  graphite slate
  đá phiến grafit
  graphite structure
  cấu trúc grafit
  lubricating graphite
  grafit bôi trơn
  mineral graphite
  grafit khoáng
  natural graphite
  grafit tự nhiên
  spheroidal graphite
  grafit dạng cầu
  temper graphite
  grafit nung lại
  temper graphite
  grafit tái nung
  vein graphite
  grafit mạch

  Địa chất

  grafit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X