• (đổi hướng từ Flakes)
  /fleik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giàn, giá phơi (để phơi cá...)
  Bông (tuyết)
  flakes of snow
  bông tuyết
  flakes of soap
  bong bóng xà phòng
  Đóm lửa, tàn lửa
  Lớp thịt (của cá)
  Mảnh còn sót lại
  flakes of rust
  vảy gỉ
  (thông tục) cây cẩm chướng hoa vằn

  Nội động từ

  Rơi (như) tuyết
  to flake away/off
  bong ra, tróc ra
  to flake out
  ngủ thiếp đi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phiến nhỏ
  vây

  Kỹ thuật chung

  cuộn cáp
  lớp mỏng
  tấm
  vảy

  Kinh tế

  giá phơi
  tấm mỏng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X