• /´gri:n¸ha:t/

  Hóa học & vật liệu

  gỗ greenheart

  Giải thích EN: The strong, hard wood of the tree Octotea rodivei, used to build marine structures such as ships and docks. Giải thích VN: Phần gỗ cứng, khoẻ của cây họ Octotea rodivei, dùng để chế tạo các cấu trúc dưới nước như tàu và vũng tàu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X