• /graul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng gầm, tiếng gầm gừ
  Tiếng càu nhàu, tiếng lẩm bẩm (giận dữ), tiếng làu bàu

  Động từ

  Gầm, gầm gừ, rền (thú vật, sấm)
  thunder is growling in the distance
  sấm rền ở phía xa
  ( + at) càu nhàu, lẩm bẩm, làu bàu
  to growl at someone
  càu nhàu với ai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  bark , bellow , gnarl , gnarr , grumble , grunt , howl , moan , roar , roll , rumble , snarl , thunder
  verb
  boom , grumble , roll

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X