• /fraun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cau mày, nét cau mày
  Vẻ nghiêm nghị; vẻ tư lự
  Vẻ khó chịu; vẻ không tán thành
  Sự khắc nghiệt
  the frowns of fortune
  những sự khắc nghiệt của số mệnh

  Nội động từ

  Cau mày, nhăn mặt
  to frown at somebody
  cau mày với ai, nhăn mặt với ai
  Không bằng lòng, không đồng ý, không tán thành
  to frown at (on, upon) something
  không bằng lòng việc gì
  Có vẻ buồn thảm (sự vật)

  Ngoại động từ

  Cau mày
  to frown defiance
  cau mày tỏ vẻ bất chấp
  to frown somebody [[[down]]] into silence
  cau mày nhìn ai bắt phải im

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cau mày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X