• (đổi hướng từ Gulls)
  /gʌl/

  Thông dụng

  Danh từ
  (động vật học) mòng biển
  Người ngờ nghệch, người cả tin
  Ngoại động từ
  Lừa, lừa bịp
  to gull somebody out of his money
  lừa tiền của ai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  butt , fool , lamb , pushover , victim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X