• /´vikti¸maiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác victimise

  Ngoại động từ

  Khiển trách, trừng phạt (ai một cách không công bằng về những hành động do người khác tiến hành)
  Bắt nạt, trù dập; trêu chọc
  the fat boy was victimized by his classmates
  cậu bé béo phị đã bị các bạn trong lớp trêu chọc
  Biến thành nạn nhân, biến thành vật hy sinh
  Ngược đãi, đối xử tàn nhẫn
  Cô lập
  Lừa bịp

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  aid , assist , help , protect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X