• /´gʌstou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thưởng thức, sự hưởng
  Sự khoái trá, sự thích thú

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X