• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác ardour

  Như ardour

  Chuyên ngành

  Y học

  1 . nóng gắt 2. sự nồng nhỉệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X