• /'hætʃit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái rìu nhỏ
  to bury the hatchet

  Xem bury

  to dig up the hatchet
  gây xích mích lại; gây chiến tranh lại
  to take up the hatchet
  khai chiến
  to throw the hatchet
  cường điệu, nói ngoa, nói phóng đại
  to throw the helve after the hatchet
  đã mất thì cho mất hết; ngã lòng, chán nản

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rìu nhỏ

  Kinh tế

  dao cắt
  rìu nhỏ

  Địa chất

  cái rìu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X