• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khăn trùm đầu của phụ nữ

  Kỹ thuật chung

  khung giàn
  mũ lưỡi trai

  Giải thích EN: Any of various forms of protective or functional devices worn on the head. Giải thích VN: Nhiều kiểu dáng để bảo vệ hoặc thiết bị thực dụng đội ở trên đầu.

  Địa chất

  tháp khoan, chòi khoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X