• /'kæpʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầu đề (một chương mục, một bài báo...)
  Đoạn thuyết minh, lời chú thích (trên màn ảnh, dưới hình vẽ)
  (pháp lý) sự bắt bớ, sự giam giữ
  (pháp lý) bản chỉ dẫn kèm theo hồ sơ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  chú thích

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  chú giải

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  phụ đề

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bản hiệu
  sự lấy nước sông

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đoạn chú thích

  Giải thích VN: Trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  đoạn thuyết minh
  dòng đầu (trang)
  ghi chú

  Giải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chú thích ảnh
  đầu đề
  đoạn thuyết minh
  tiêu đề

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X