• /´hedə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đóng đáy thùng
  (thông tục) cái nhảy lao đầu xuống trước
  to take a header
  nhảy lao đầu xuống trước
  (điện học) côlectơ, cái góp điện
  (kỹ thuật) vòi phun, ống phun
  (kiến trúc) gạch lát ngang, đá lát ngang (bề dọc của viên gạch, viên đá thẳng góc với tường) ( (xem) stretcher)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mũ chụp đầu
  ống chính

  Hóa học & vật liệu

  hộp nối ống
  tầng thu nước

  Toán & tin

  đầu trang

  Giải thích VN: Văn bản nhắc lại, như số trang hoặc dòng tóm tắt của một đầu đề tài liệu, xuất hiện ở đầu các trang trong một tài liệu. Một số chương trình còn có cả đầu trang lẻ và đầu trang chẵn, cho nên bạn có thể xác định các đầu trang đối xứng kiểu soi gương đối với các tài liệu được in trên hai mặt giấy. Dùng tính năng nay để đánh số trang trên góc ngoài của các trang đối diện nhau. Bạn cũng có thể cấm in đầu trang ở trang thứ nhất của tài liệu hoặc một phần tài liệu, và có thể thay đổi các đầu trang trong tài liệu. Đồng nghĩa với running head.

  section header
  đoạn đầu trang
  start of header
  bắt đầu dòng đầu trang

  Xây dựng

  gạch, đá lát ngang

  Giải thích EN: 1. a large beam that frames common joists, studs, or rafters and transfers their weight to parallel members.a large beam that frames common joists, studs, or rafters and transfers their weight to parallel members.2. in masonry, a stone or brick laid in a wall with its short end toward the face of the wall.in masonry, a stone or brick laid in a wall with its short end toward the face of the wall..

  Giải thích VN: 1. Trong các khung dầm các kiến trúc dầm thông thường, đinh tán, rui xà và chuyền trọng lượng sang các cấu kết song song với nó.///2. Trong công trình nề, gạch hoặc đá được đặt sao cho mặt của nó hướng theo mặt của bức tường .

  phần đầu
  ống phun

  Giải thích EN: A conduit or pipe having many outlets or connected pipes that are usually parallel, serving as a central point of distribution for the contents.

  Giải thích VN: Ống dẫn hoặc ống có nhiều cửa ra hoặc các ống liên kết thường đặt song song, đóng vai trò chính trong phân phối lượng nước.

  thiết bị góp
  viên gạch ngang

  Kỹ thuật chung

  bản ghi nhãn
  hộp phân phối
  khuôn tán
  header die
  khuôn tán mũi đinh
  rivet header
  khuôn tán đinh rivê
  đầu
  đe tán
  đoạn đầu
  section header
  đoạn đầu trang
  start of header (SOH)
  bắt đầu đoạn đầu
  tape header
  đoạn đầu băng
  transmission header
  đoạn đầu truyền dẫn
  dòng đầu trang
  start of header
  bắt đầu dòng đầu trang
  nhãn
  Authentication Header (AH)
  mào đầu nhận thực
  header label
  nhãn bắt đầu file
  header label
  nhãn bắt đầu tệp
  header label
  nhãn đầu
  header label
  nhãn đầu tệp
  header label
  nhãn tập
  header label
  nhãn tiêu đề
  output header label
  nhãn đầu băng xuất
  volume (header) label
  nhãn đầu ổ đĩa
  volume header
  nhãn đầu ổ đĩa
  lanhtô
  lò dọc
  máy chồn đầu
  ống góp
  ống góp nước
  brine header
  ống góp nước muối
  chilled-water header
  ống góp nước lạnh
  ống nối
  thanh ngang
  header bar or US header bow
  thanh ngang trên kính trước

  Kinh tế

  công nhân (cắt đều và lột da) vòi phun
  ống phun

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X