• /´hediη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đề mục nhỏ; tiêu đề
  (ngành mỏ) lò ngang
  (thể dục,thể thao) cú đánh đầu (bóng đá)
  (hàng hải) sự đi về, sự hướng về

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hướng chuyển động, sự chồn đầu (đinh tán), sựtán đáy

  Toán & tin

  phụ đề

  Giải thích VN: Trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  tựa đề

  Xây dựng

  chu trình đào
  đầu đá câu

  Điện tử & viễn thông

  hướng chạy

  Kỹ thuật chung

  hướng bay
  compass heading
  hướng bay theo la bàn
  heading and vertical reference system
  hệ hướng bay và chuẩn dọc
  heading data generator
  bộ phát dữ liệu hướng bay
  inbound heading
  hướng bay về
  outbound heading
  hướng bay đi
  hướng chuyển động
  hướng hành trình
  heading selector
  bộ chọn hướng hành trình
  magnetic heading
  hướng hành trình từ
  đầu đề
  đề mục
  đoạn chú thích

  Giải thích VN: Trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  lò dọc chính
  hầm tháo nước
  sự chồn đầu
  sự tán đáy
  tiêu đề
  control heading
  tiêu đề điều khiển
  group heading
  tiêu đề nhóm
  page heading
  đặt tiêu đề đầu trang
  report heading
  tiêu đề báo cáo
  running heading
  tiêu đề đầu trang
  Start Of Heading (SOH)
  bắt đầu tiêu đề

  Kinh tế

  tiêu đề
  column heading
  tiêu đề cột

  Địa chất

  lò dọc vỉa, lò cái, mặt gương lò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X