• =====//ˈhelθ.fəl/ /=====


  Thông dụng

  Tính từ

  Lành mạnh
  Có lợi cho sức khoẻ, làm tăng sức khoẻ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X