• /heil/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khoẻ mạnh, tráng kiện (người già)
  to be hale and hearty
  còn khoẻ mạnh tráng kiện

  Ngoại động từ

  Kéo, lôi đi bằng vũ lực ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to hale somebody to prison
  lôi ai vào ngục, tống ai vào ngục

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  sick , unhealthy , weak

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X