• /hai´dʒi:nik/

  Thông dụng

  Cách viết khác hygienical

  Tính từ

  Vệ sinh, hợp vệ sinh
  hygienic conditions
  điều kiện vệ sinh, điều kiện hợp vệ sinh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vệ sinh
  hygienic (al) characteristic
  đặc trưng vệ sinh
  hygienic conditions
  điều kiện vệ sinh
  hygienic regime
  chế độ vệ sinh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X