• /´hi:tinsju¸leitiη/

  Kỹ thuật chung

  cách nhiệt
  heat insulating material
  chất cách nhiệt
  heat insulating material
  vật liệu cách nhiệt
  heat insulating substance
  chất cách nhiệt
  heat insulating substance
  vật liệu cách nhiệt
  heat-insulating card board
  bìa ép cách nhiệt
  heat-insulating concrete
  bê tông cách nhiệt
  heat-insulating enclosure
  kết cấu ngăn cách nhiệt
  heat-insulating felt
  phớt cách nhiệt
  heat-insulating filling
  vật liệu cách nhiệt nhồi
  heat-insulating glass
  kính cách nhiệt
  heat-insulating insert
  tâm đệm cách nhiệt
  heat-insulating jacket
  vỏ cách nhiệt (bảo vệ)
  heat-insulating material
  chất cách nhiệt
  heat-insulating material
  vật liệu cách nhiệt
  heat-insulating plaster
  lớp trát cách nhiệt
  heat-insulating product
  sản phẩm cách nhiệt
  heat-insulating protection
  sự bảo vệ cách nhiệt
  heat-insulating segment
  đoạn cách nhiệt
  heat-insulating shell
  lớp vỏ cách nhiệt
  structural heat-insulating concrete
  bê tông kết cấu cách nhiệt
  giữ nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X