• Điện lạnh

  dòng truyền nhiệt

  Kỹ thuật chung

  luồng nhiệt
  dòng nhiệt
  critical heat flow
  dòng nhiệt tới hạn
  design heat flow
  dòng nhiệt tính toán
  heat flow chart
  sơ đồ dòng nhiệt
  heat flow decrease
  sự giảm dòng nhiệt
  heat flow density
  mật độ dòng nhiệt
  heat flow diagram
  giản đồ dòng nhiệt
  heat flow diagram
  sơ đồ dòng nhiệt
  heat flow equation
  phương trình dòng nhiệt
  heat flow line
  đường dòng nhiệt
  heat flow meter
  đồng hồ đo dòng nhiệt
  heat flow meter
  máy đo dòng nhiệt
  heat flow path
  đường [lối] dòng nhiệt
  heat flow path
  đường dòng nhiệt
  heat flow per unit area
  mật độ dòng nhiệt
  one-dimensional heat flow
  dòng nhiệt một chiều
  radial heat flow
  dòng nhiệt tỏa tia
  specific heat flow
  mật độ dòng nhiệt
  three-dimensional heat flow
  dòng nhiệt ba chiều
  transient heat flow
  dòng nhiệt không ổn định
  two-dimensional heat flow
  dòng nhiệt hai chiều

  Xây dựng

  dòng nhiệt, luồng nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X