• Kỹ thuật chung

  khử trùng nóng

  Giải thích EN: To destroy, remove, and prevent the further breeding of microorganisms by means of heat (dryor moist). Giải thích VN: Tiêu diệt, loại bỏ và ngăn ngừa sự phát triển của các loài vi sinh vật bằng hơi nóng.

  Kinh tế

  sự tiệt trùng bằng nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X