• /´heriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá trích
  packed as close as herrings
  xếp chật như nêm
  neither fish, flesh nor good red herring
  môn chẳng ra môn, khoai chẳng ra khoai
  a red herring
  sự việc nêu ra để đánh lạc hướng câu chuyện

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cá trích
  Atlantic herring
  Cá trích Đại Tây Dương
  autumn herring
  cá trích đánh vào mùa thu
  Baltic herring
  Cá trích Bantic
  bismarck herring
  cá trích đầu đốm
  blackcap herring
  cá trích đầu đen
  blost (er) herring
  cá trích hun khói
  blue herring
  Cá trích Mỹ
  boneless smoked herring
  thịt cá trích hun khói
  common herring
  cá trích Đại Tây Dương
  crux herring
  cá trích muối hai lần
  delicatessen herring
  cá trích loại ngon
  empty herring
  cá trích chưa có trứng
  English herring
  Cá trích Đại dương
  fall herring
  cá trích mùa thu
  fat herring
  cá trích béo
  freshwater herring
  cá trích nước ngọt
  full herring
  cá trích nhiều trứng
  hard herring
  cá trích măn hun khói
  Iceland herring
  Cá trích Iceland
  Japanese herring
  Cá trích Nhật
  learned herring
  cá trích đã làm sạch
  red herring
  cá trích đỏ
  cá bẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X