• /pækt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhồi nhét
  an action packed story
  một câu chuyện nhồi nhét hành động
  Đầu tràn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  được bao gói
  được đóng bánh

  Kỹ thuật chung

  lèn chặt

  Kinh tế

  được bao gói
  được đóng gói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X