• /´hainis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mức cao (thuê giá cả...)
  Sự cao quý, sự cao thượng, sự cao cả
  the highness of one's character
  đức tính cao cả
  ( Highness) hoàng thân, hoàng tử, công chúa; điện hạ
  His Highness
  hoàng thân
  His Royal Highness
  hoàng tử
  Her Royal Highness
  công chúa


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X