• /'bʌrou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hang (cầy, thỏ)

  Động từ

  Đào, đào, bới
  to burrow one's way underground
  đào lối đi dưới đất
  (nghĩa bóng) tìm tòi, tra cứu, điều tra
  to burrow into a mystery
  điều tra một điều bí ẩn
  to burrow into reference books and dictionaries
  tra cứu các sách tham khảo và từ điển

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bới

  Kỹ thuật chung

  đào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  couch , den , hovel , lair , retreat , shelter , tunnel

  Từ trái nghĩa

  verb
  cover , fill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X