• /de:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hang thú dữ, sào huyệt của bọn bất lương
  Căn phòng nhỏ bẩn thỉu, nhà lụp xụp bẩn thỉu
  (thông tục) phòng nhỏ riêng để làm việc

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  động
  hang
  phòng riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X