• (đổi hướng từ Icons)
  /'aikon/

  Thông dụng

  Cách viết khác ikon

  Danh từ

  Tượng, hình tượng, thần tượng
  (tôn giáo) tượng thánh, thánh tượng, thần tượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biểu trưng
  hình tượng

  Xây dựng

  tượng thánh

  Kỹ thuật chung

  biểu tượng
  application icon
  biểu tượng chương trình
  application icon
  biểu tượng của chương trình
  application icon
  biểu tượng ứng dụng
  arrange icon
  sắp đặt biểu tượng
  document file icon
  biểu tượng tệp tài liệu
  document icon
  biểu tượng tài liệu
  drive icon
  biểu tượng lái
  drive icon
  biểu tượng ổ đĩa
  graphics icon
  biểu tượng đồ họa
  group icon
  biểu tượng nhóm
  icon bar
  dải biểu tượng
  icon box
  hộp biểu tượng
  icon editor
  trình soạn biểu tượng
  icon layout policy
  chính sách bố trí biểu tượng
  icon layout policy
  chính sách sắp xếp biểu tượng
  large icon
  biểu tượng lớn
  maximize icon
  biểu tượng phần lớn
  mini-icon
  biểu tượng mini
  mini-icon
  biểu tượng nhỏ
  minimize icon
  biểu tượng cực tiểu hóa
  minimize icon
  biểu tượng thu tối thiểu
  mouse icon
  biểu tượng chuột
  program icon
  biểu tượng chương trình
  program-item icon
  biểu tượng chương trình
  restore icon
  biểu tượng khôi phục
  restore icon
  biểu tượng phục hồi
  small icon
  biểu tượng nhỏ
  system menu icon
  biểu tượng menu hệ thống
  system menu icon
  biểu tượng thực đơn hệ thống
  system menu icon
  biểu tượng trình đơn hệ thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X