• /ig´naitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nhóm lửa, người đốt cháy
  Mồi lửa; bộ phận đánh lửa (trong máy)
  Ngòi nổ, kíp nổ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mồi lửa, bộ phận đánh lửa, ngòi nổ, kíp nổ

  Hóa học & vật liệu

  thuốc mồi

  Ô tô

  IC đánh lửa

  Toán & tin

  cực mồi

  Xây dựng

  tắc te

  Điện

  điện cực mồi

  Giải thích VN: Điện cực dùng để khởi động đèn và duy trì sự phóng điện trong đèn chỉnh lưu/ điện cực dạng đầu bút chì được làm bằng cacborund (Si-C) hoặc một vài loại vật liệu dẫn điện khác không bị thủy ngân thấm ướt, được nhúng một phần vào anôt thủy ngân của đèn initron và được dùng để khởi đầu sự dẫn điện ở điểm yêu cầu trong mỗi chu kỳ điện xoay chiều.

  điện cực đánh lửa

  Giải thích VN: Điện cực dùng để khởi động đèn và duy trì sự phóng điện trong đèn chỉnh lưu/ điện cực dạng đầu bút chì được làm bằng cacborund (Si-C) hoặc một vài loại vật liệu dẫn điện khác không bị thủy ngân thấm ướt, được nhúng một phần vào anôt thủy ngân của đèn initron và được dùng để khởi đầu sự dẫn điện ở điểm yêu cầu trong mỗi chu kỳ điện xoay chiều.

  Điện tử & viễn thông

  máy đánh lửa

  Kỹ thuật chung

  bộ đánh lửa
  bộ phận đánh lửa
  kíp nổ

  Giải thích EN: A blasting charge, fuse, or other device used to fire an explosive charge or to start the combustion of fuel in an engine. Giải thích VN: Sự tích điện chất nổ, cầu chì, hoặc các thiết bị khác được sử dụng để đốt chất nổ hoặc để khởi động sự cháy của nhiên liệu trong một động cơ.

  ngòi nổ
  mine igniter
  ngòi nổ mìn
  mồi lửa

  Địa chất

  cái mồi lửa, dây dẫn lửa, máy nổ mìn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X