• Xây dựng

  tính chất cháy

  Hóa học & vật liệu

  chất lượng/khả năng đánh lửa

  Giải thích EN: The characteristic of a fuel represented by the cetane number that causes ignition when the fuel is injected into the compressed air in a diesel engine cyclinder. Giải thích VN: Đặc tính của một loại nhiên liệu thể hiện bằng số lượng hydro carbon lỏng có thể đánh lửa khi nhiên liệu được phun vào khí nén ở xy lanh của động cơ diezen.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X