• /kə´naiv/

  Thông dụng

  Động từ

  Thông đồng, đồng loã
  to connive at a crime
  đồng loã trong một tội ác
  Nhắm mắt làm ngơ, lờ đi; bao che ngầm
  to connive at an abuse
  nhắm mắt làm ngơ trước một sự lạm dụng


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X