• /in´detidnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mắc nợ; công nợ; số tiền nợ
  Sự mang ơn, sự hàm ơn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự mắc nợ

  Kinh tế

  công nợ
  balanced of international indebtedness
  cân bằng công nợ quốc tế
  international indebtedness
  công nợ quốc tế
  mutual indebtedness
  công nợ lẫn nhau
  công nợ số tiền nợ
  số tiền mắc nợ
  sự mắc nợ
  sự thiếu nợ
  over-indebtedness
  sự thiếu nợ quá nhiều

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X