• /ˈdɛbɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghi nợ
  to put to the debit of somebody
  ghi vào sổ nợ của ai
  Món nợ khoản nợ
  (kế toán) bên nợ
  debit side
  bên nợ trong bản quyết toán

  Ngoại động từ

  Ghi (một món nợ) vào sổ nợ ( debit against, to) ghi (một món nợ) vào sổ ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sức bán, tiền thu nhập (của hãng buôn); số tiền thiếu; (cơ học ) lưu lượng

  Kỹ thuật chung

  bên nợ
  lưu lượng
  sản lượng

  Kinh tế

  bên nợ
  ghi vào bên nợ
  ghi nợ
  số nợ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X