• /´taiəlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không dễ mệt mỏi; đầy sinh lực
  Lenin was a tireless worker
  Lê-nin là người làm việc không mệt mỏi
  tireless energy
  một nghị lực bền bỉ
  Không chán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X