• /´limitlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô hạn
  a limitless regret for one's bosom-friend
  lòng thương tiếc vô hạn đối với người bạn chí thân của mình

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vô hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X