• /´inflou/

  Thông dụng

  Danh từ

  lẫn vào trong cái gì đó và bị di chuyển cùng với nó
  Dòng vào

  Chuyên ngành

  Tài chính

  dòng vốn

  Hóa học & vật liệu

  dòng nước đến

  Xây dựng

  được đưa vào
  sự chảy vào trong

  Điện lạnh

  thông thượng vào

  Kỹ thuật chung

  lượng nước vào
  luồng vào
  inflow angle
  góc luồng vào
  inflow rate
  lưu lượng vào hồ
  inflow ratio
  tỷ lệ luồng vào
  dòng
  compressible inflow jet
  dòng (thổi) nén ép được
  dependable inflow
  dòng đến đảm bảo
  inflow (ing) stream
  dòng phụ
  inflow angle
  góc dòng vào
  inflow curing
  dòng phụ
  inflow jet
  dòng cấp
  inflow ratio
  tỷ lệ dòng vào
  reservoir inflow
  dòng chảy vào hồ
  reservoir inflow hydrograph
  đường quá trình dòng lũ
  rotor inflow
  dòng vào rôto (trực thăng)
  water inflow
  dòng nước vào
  dòng chảy đến
  dòng chảy vào
  reservoir inflow
  dòng chảy vào hồ
  dòng phụ
  dòng vào
  inflow angle
  góc dòng vào
  inflow ratio
  tỷ lệ dòng vào
  rotor inflow
  dòng vào rôto (trực thăng)
  sự chảy vào

  Địa chất

  dòng vào, sự chảy vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X