• /di'pendəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể tin được, đáng tin cậy, có căn cứ
  a dependable man
  người đáng tin cậy
  a dependable piece of news
  mẩu tin có căn cứ, mẩu tin có thể tin được

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đáng tin cậy

  Kỹ thuật chung

  bảo đảm
  an toàn
  tin cậy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X