• /´dʒepədi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nguy cơ, cảnh nguy hiểm, cảnh hiểm nghèo
  to be in jeopardy
  lâm vào cảnh nguy hiểm, lâm nguy


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X