• /ˈpɛrəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nguy hiểm, hiểm hoạ, cơn nguy
  at the peril of one's life
  nguy đến tính mệnh
  Hoàn cảnh nguy hiểm; người nguy hiểm
  face the perils of the ocean
  đứng trước những nguy hiểm của đại dương (bão, đắm tàu..)
  keep off at your peril
  tránh xa ra nếu không thì nguy hiểm
  at one's peril
  liều, liều mạng

  Ngoại động từ

  Đẩy vào chỗ nguy hiểm, làm nguy hiểm

  Tính từ

  Đầy hiểm hoạ, nguy hiểm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cơn nguy
  đầy hiểm họa
  hiểm họa
  peril of fire
  hiểm họa do hỏa hoạn gây ra
  hoàn cảnh nguy hiểm
  rủi ro
  sự cố nguy hiểm
  tai họa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X