• /,æpri'hen∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sợ, sự e sợ
  apprehension of death
  sự sợ chết
  to entertain (have) some apprehensions for (of) something
  sợ cái gì
  to be under apprehension that...
  e sợ rằng...
  Sự hiểu, sự lĩnh hội, sự tiếp thu, sự nắm được (ý nghĩa...)
  to be quick of apprehension
  tiếp thu nhanh
  to be dull of apprehension
  tiếp thu chậm
  Sự bắt, sự nắm lấy, sự tóm lấy

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lo sợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X