• /¸insə´fiʃənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đủ, thiếu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không đủ, thiếu sót

  Điện lạnh

  thiếu
  insufficient refrigerant
  thiếu ga
  insufficient refrigerant
  thiếu gas

  Kỹ thuật chung

  không đủ
  insufficient data
  không đủ dữ kiện
  insufficient data
  không đủ dữ liệu
  insufficient fund
  không đủ tiền bảo chứng
  insufficient memory
  không đủ bộ nhớ
  thiếu sót

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X