• /di´fiʃənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu, thiếu hụt, không đầy đủ, không hoàn toàn
  to be deficient in courage
  thiếu can đảm
  Kém cỏi, bất tài, không đủ khả năng (làm công việc gì...)
  mentally deficient
  đần, kém thông minh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khuyết, thiếu

  Cơ khí & công trình

  số thiếu hụt

  Kỹ thuật chung

  hụt
  khuyết
  sự thiếu hụt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X