• /im´pregnəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể đánh chiếm được
  an impregnable fortress
  pháo đài không thể đánh chiếm được
  Vững chắc, vững vàng, không gì lay chuyển được
  impregnable arguments
  lý lẽ vững vàng
  impregnable belief
  lòng tin không gì lay chuyển được
  Có thể thụ tinh (trứng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tẩm được

  Kinh tế

  thấm qua

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X