• /¸inək´sesibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tới được, không tới gần được; không vào được
  (hàng hải) không ghé vào được, không cặp bến được
  Khó gần (người)
  Khó có được, khó kiếm được, không thể đạt tới được
  Khó nắm được, khó hiểu được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không đạt được
  inaccessible state
  trạng thái không đạt được
  inaccessible value
  giá trị không đạt được
  không thể truy cập

  Điện lạnh

  không đạt đến được
  không tới được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X