• /in´fɔ:smənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thúc ép, sự ép buộc
  Sự bắt tôn trọng, sự bắt tuân theo; sự đem thi hành (luật lệ)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cưỡng chế

  Kỹ thuật chung

  cưỡng bức
  collision enforcement
  sự cưỡng bức va chạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X