• /dʒæg/

  Thông dụng

  Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)

  Bữa rượu, bữa chè chén
  Cơn say bí tỉ
  Đầu nhọn, mỏm nhọn
  a jag of rock
  một mỏm đá nhọn

  Ngoại động từ

  Cắt lởm chởm; xé không đều; làm mẻ (dao...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Răng cưa, hàng răng cưa, ngạnh

  Kỹ thuật chung

  chỗ nhô
  khía
  mũi nhọn
  răng (cưa)
  rãnh cắt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X