• /bʌz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng vo vo (sâu bọ); tiếng vù vù (máy bay); tiếng rì rầm; tiếng ồn ào
  (từ lóng) tin đồn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cưa tròn
  Cảm giác phấn chấn, cảm giác thú vị
  Tiếng điện thoại reo
  to give sb a buzz
  liên lạc với ai bằng điện thoại

  Động từ

  Kêu vo vo; kêu vù vù; rì rầm
  Lan truyền (tin đồn)
  Bay sát máy bay khác (máy bay)
  the fighter buzzed the airliner
  chiếc máy bay chiến đấu bay sát chiếc máy bay hành khách
  Tranh nhau nói ồn ào
  Ném mạnh, liệng mạnh (hòn đá)
  to buzz about
  bay vo ve xung quanh như con nhặng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to buzz away (off)
  (từ lóng) đi mất, đi khỏi; chuồn, trốn mất

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đo lường & điều khiển

  buzz

  Giải thích EN: A force with a controlled amplitude and frequency, continuously applied to a servomotor-driven device to prevent it from sticking in the null position. Also, DITHER.

  Giải thích VN: Một lực có tần số và biên độ được điều khiển, tác động liên tục tới một thiết bị điều khiển bằng mô tơ phụ để ngăn việc gắn chặt vào vị trí ban đầu. Xem thêm phần DITHER.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X