• /ˈdʒɔɪntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cùng, cùng nhau, cùng chung
  to jointly strive for freedom and peace
  cùng chung sức phấn đấu cho tự do và hoà bình

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đồng thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X